You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, stor flathuggen sten i schaktet, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016

I oktober 2016 utförde Upplandsmuseet en arkeologisk schaktningsövervakning vid Hagby kyrka i Uppland i samband med nedläggning av ringledare för åskskydd. På kyrkans södra sida påträffades raseringsmassor efter den medeltida kyrkan som tidigare stått på platsen. I raseringsmassorna framkom bemålade putsfragment som kan knytas till Albertus Pictors verkstad. På kyrkans södra sida påträffades också…