You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, rester efter den medeltida kyrkans vapenhus och runsten, Hagby kyrka, Hagby socken, Uppland 2016

I oktober 2016 utförde Upplandsmuseet en arkeologisk schaktningsövervakning vid Hagby kyrka i Uppland i samband med nedläggning av ringledare för åskskydd. På kyrkans södra sida påträffades raseringsmassor efter den medeltida kyrkan som tidigare stått på platsen. I raseringsmassorna framkom bemålade putsfragment som kan knytas till Albertus Pictors verkstad. På kyrkans södra sida påträffades också…