You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, stenläggning och stenrad, Universitetsparken, Uppsala 2016

I mars 2016 schaktningsövervakades ett schakt i Universitetsparkens nordvästra del. I schaktet påträffades lämningar efter en minst 7 m lång stenrad samt en kullerstensläggning. Troligen utgör stenraden resterna efter en enklare mur som löpt mellan två fastighetsgränser i det forna kvarteret Rundeln. Stenläggningen har tolkats som en del av en gårdsplan. Dessa lämningar är troligen från mitten av …