You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, schakt A, Universitetshuset, Uppsala 2016

Efter beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län har Upplandsmuseets avdelning Arkeologi genomfört en arkeologisk schaktningsövervakning vid Universitetshuset i centrala Uppsala. Arbetet pågick under perioden 19 augusti 11 november 2016 och omfattade åtta schakt. Sju av schakten grävdes för anläggandet av en ny parkeringsyta på Universitetshusets nordvästra sida och ett schakt grävdes för byte av fe…