You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, tegelmuren under pågående framrensning, Uppsala slott, Uppsala 2016

Efter beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län har Upplandsmuseets avdelning Arkeologi genomfört en arkeologisk schaktningsövervakning vid Uppsala slott. Arbetet pågick under perioden 17/12 2015 15/9 2016 och omfattade fyra schakt för nya dagvattenledningar och dagvattenbrunnar. Schakten förlades dels längs Bastion Gräsgårdens östra flank och vidare genom Kung Jans port, dels på Borgstugans norra …