You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, VA-arbeten, Alunda kyrka, Alunda socken, Uppland 2016

Under hösten 2016 gjordes Upplandsmuseet en arkeologisk schaktningsövervakning i och utanför Alunda kyrka i Uppland. Arbetet föranleddes av installation av en WC i kyrkans nordvästra del samt anslutande VA-ledningar. I långhusets nordvästra hörn påträffades ett tegelgolv inom en 3,9 x 3,2 meter stor yta. Tegelgolvet har en preliminär datering till senmedeltid eller 1600-tal. Utanför långhuset, på …