You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, tegelgolvet samt sönderbrutet parti, Alunda kyrka, Alunda socken, Uppland 2016

Under hösten 2016 gjordes Upplandsmuseet en arkeologisk schaktningsövervakning i och utanför Alunda kyrka i Uppland. Arbetet föranleddes av installation av en WC i kyrkans nordvästra del samt anslutande VA-ledningar. I långhusets nordvästra hörn påträffades ett tegelgolv inom en 3,9 x 3,2 meter stor yta. Tegelgolvet har en preliminär datering till senmedeltid eller 1600-tal. Utanför långhuset, på …