You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, stenläggning 1a, Gillbergska genomfarten, Uppsala 2016

Efter beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län har Upplandsmuseet, avdelning Arkeologi utfört en arkeologisk schaktningsövervakning i samband med markarbeten i kvarteret Holmen i centrala Uppsala. Bakgrunden till arbetet var Uppsala Vatten och Avfall AB markarbeten i Gillbergska genomfarten för nedläggning av ny spill- och dagvattenledning. Arbetet utfördes under april månad 2016 efter beslut av Lä…