You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, schakt vid västra flygeln, Ärkebiskopsgården, Uppsala 2016

Upplandsmuseet utförde under hösten 2016 en schaktningsövervakning vid Ärkebiskopsgården i centrala Uppsala. Schakt för dränering grävdes längs med Stallets norra del och runt de båda flygelbyggnaderna. Tidigare undersökningar har påvisat att det på platsen finns lämningar efter ett medeltida stenhus. Schakten för dräneringen grävdes endast ned till 0,3-0,5 under markytan varpå äldre lämningar int…