You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk utredning, Målsta, röse Raä 98, Husby-Långhundra socken, Uppland 2015

Utredning vid Jansberg inom Målsta 2:38 i Husby-Långhundra socken, för att klargöra om tidigare okända fornlämningar fanns inom området. Inom utredningsområdet är röset Husby-Långhundra 98:1 den enda lämningen av förhistorisk karaktär och troligen från bronsålder eller äldre järnålder. Därtill fanns lämningar i form av tre gränsmärken, ett mindre stenbrott och jordkällare. De hör till den bebyggel…