You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, schakt D bendepå, Danmarks kyrka, Danmarks socken, Uppland 2014

I samband med markingrepp runt Danmarks kyrka gjordes en arkeologisk schaktningsövervakning under augusti 2014. Det utvändiga arbetet omfattade schakt för nya dagvattenledningar. I schakten utanför kyrkan påträffades rester efter den på 1800-talet bortrivna medeltida sakristian. På kyrkans norra sida påträffades även två gravlagda individer.