You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, stensättning 3, Raä 259:1, Vrå, Knivsta socken, Uppland 2014

Vid en förundersökning inför utbyggnad av bostadsområde berördes dels fornlämningarna Knivsta 31:1 och 169:1-2, vilka tolkas som odlingsrösen tillkomna i samband med uppodling under 1800-talet. Däremot visade sig Knivsta 259:1 istället för en stensättning utgöras av ett litet gravfält med minst sex stensättningar av olika form och karaktär. Jämförelser med tidigare undersökta gravar i omgivningen …