You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, schakt 579, lokal 31, Onsby, Alunda socken, Uppland 2014

Under oktober år 2014 genomförde Upplandsmuseet förundersökningar av två lokaler, lokal 31 och 41, i Alunda och Skäfthammars socken i Östhammars kommun. Lokalerna pekades ut i samband med en föregående utredning inför en ombyggnad av väg 288 mellan Alunda och Gimo.

Lokal 31 innehöll lämningar efter röjning och odling som härrör från senare delen av 1800-talet och början av nittonhundratalet. Loka…