You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, gravfält 9:1, Södra Skäfthammar, Skäfthammars socken, Uppland 2014

Under oktober år 2014 genomförde Upplandsmuseet förundersökningar av två lokaler, lokal 31 och 41, i Alunda och Skäfthammars socken i Östhammars kommun. Lokalerna pekades ut i samband med en föregående utredning inför en ombyggnad av väg 288 mellan Alunda och Gimo.

Lokal 31 innehöll lämningar efter röjning och odling som härrör från senare delen av 1800-talet och början av nittonhundratalet. Loka…