You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, schaktning, Sikhjälma, Hållnäs socken, Uppland 2014

Upplandsmuseet utförde den 24 april, 2014 en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sikhjelma 3:38 i Hållnäs socken i Tierps kommun. Anledning till arbetet var schaktningen för avlopp och för en infiltrationsanläggning på nämnda fastighet en bytomt Hållnäs 218.

Närmast boningshuset och knappt 20 meter åt sydväst grävdes ett ca 1,1 m brett schakt för en avloppsledning vilken utmynnade i en y…