You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk kontroll, omrörda rivningsmassor från schakt vid gravfält 34:1, Litslena socken, Uppland 2015

Arbetet bestod i att ett schakt, 180 meter långt, 0,5 meter brett och 0,35 meter djupt, skulle grävas med maskin, varefter en elkabel skulle läggas ner för att ansluta en nybyggd fastighet. Den arkeologiska kontrollen genomfördes vid två tillfällen den 2 och 9 oktober 2015. Vi det första tillfället visade det sig att ingen schaktning behövde göras i den sydvästra delen av den aktuella sträckningen…