You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Särskild arkeologisk undersökning, översikt, hus 9, Raä 162:1, Danmarks-Säby, Danmarks socken, Uppland 2008

Säby lokal 5 Proj 8257 Danmark 162


Under sommaren 2008 undersökte Upplandsmuseets arkeologer fornlämning 162 i Danmarks socken. På platsen undersöktes 17 hus två från sen bronsålder, resterande från romersk järnålder. dessutom fanns ugnar, härdar gropar och spår av hägnader. Undersökningen avrapporteras tillsammans med flera andra undersökta boplatser i området i rapporten Äldre järnålder i …