You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Raä 386, schakt 449, Söderhällby, Vaksala socken, Uppland 2014

Vid arkeologisk förundersökning 2014 invid Hellby gamla bytomt påträffades lämningar från äldre järnålder, i form av härdar, kokgropar och kulturlager, samt boplatslämningar från vikingatid, i form av stolphål från en trolig större enskeppig byggnad, belägen i kanten av själva bytomten. Lämningarna ansluter till ett område som undersöktes av Upplandsmuseet 2010.