You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk slutundersökning, schaktning, Berget, Gamla Uppsala, Uppsala 2008

Undersökningen vid Berget omfattade 27 000 m2 med boplatslämningar och gravar. Boplatslämningarna bestod av ett stort antal lämningar, främst hus och hägnader, bl.a. 78 olika huskonstruktioner. De dateras till från yngre bronsålder till folkvandringstid/vendeltid. Gravarna var inte kända före undersökning. Totalt identifierades 29 begravningar med dateringar mellan äldre bronsålder och romersk jär…