You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk utredning, Åkersberg, Vårfrukyrka socken, Uppland 2010

Objekt 17, stensättning med småstenspackning, Åkersberg, foto från nordöst

Upplandsmuseet gjorde under år 2010 en utredning, etapp I, i programområden för Anneberg och Åkersberg utanför Enköping. Avsikten var att kontrollera förekomsten av tidigare okända forn- eller andra kulturlämningar. Totalt påträffades 32 objekt eller platser med indikationer på fornlämningar varav 8 inom Anneberg och övrig…