You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk undersökning, Söderhällby, Vaksala socken, Uppland 2010

Översikt hus 16, foto från södet

Under augusti och september 2010 och mars 2011 undersökte Upplandsmuseet ett boplatsområde från äldre järnålder i Söderhällby (Raä Vaksala 297) i den östra kanten av Uppsala stad. Undersökningen gjordes med anledning av uppförandet av en bussdepå.

Undersökningsområdet bestod av ett lågt impediment med moränmark, omgivet av brukad åkermark. Totalt dokumenterades 6…