You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk undersökning, Söderhällby, Vaksala socken Uppland 2010

Arbetsbild, vintergrävning, norra delen, etapp 3

Under augusti och september 2010 och mars 2011 undersökte Upplandsmuseet ett boplatsområde från äldre järnålder i Söderhällby (Raä Vaksala 297) i den östra kanten av Uppsala stad. Undersökningen gjordes med anledning av uppförandet av en bussdepå.

Undersökningsområdet bestod av ett lågt impediment med moränmark, omgivet av brukad åkermark. Totalt …