You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vetenskapssocietetens hus bestod ursprungligen, från 1700-talets senare del av bara den södra (vänstra) tredjedelen, men byggdes ut på 1860-talet, kvarteret Disa, Uppsala 2008

Mellan åren 2003 och 2015 pågick ett forskningsprojekt vid Upplandsmuseet med syftet att publicera Uppsala domkyrka i serien Sveriges Kyrkor. Projektet finansierades av Vitterhetsakademiens så kallade Huseliusfond. Det har resulterat i nio volymer som behandlar domkyrkan och dess omgivningar ur olika aspekter från medeltiden fram till idag (Sveriges Kyrkor nr 227232, 234, 236237). Med sina drygt 4…