You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vid slutet av 1960-talet revs den småskaliga bebyggelsen i kvarterets västra del och 1974 uppfördes för Svenska kyrkans kansli Kyrkans hus, senare påbyggt med en takvåning, kvarteret Disa, Uppsala 2008

Mellan åren 2003 och 2015 pågick ett forskningsprojekt vid Upplandsmuseet med syftet att publicera Uppsala domkyrka i serien Sveriges Kyrkor. Projektet finansierades av Vitterhetsakademiens så kallade Huseliusfond. Det har resulterat i nio volymer som behandlar domkyrkan och dess omgivningar ur olika aspekter från medeltiden fram till idag (Sveriges Kyrkor nr 227232, 234, 236237). Med sina drygt 4…