You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Malma, Valsätra, Uppsala, Uppland 2010

Årderspår under lager 1241, foto från väst

Upplandsmuseet genomförde år 2010 en särskild förundersökninginom ett område med en känd fornlämning (RAÄ 490:1, Uppsala sn) i Malma på fastigheten Valsätra 1:9 i Uppsala kommun. Det förundersökta området var 35 000 m2 stort och berörde ett större boplatsområde med tidigare dateringar i bronsålder och förromersk järnålder. Runt området finns ett stort an…