You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, kvarteret Embla, Gamla Uppsala, Uppland 2010

Dubbelstolphålet A11-A19 efter undersökning

I mars månad år 2010 utförde Upplandsmuseet en förundersökning i kvarteret Embla i Gamla Uppsala. Undersöknigen föranleddes av om- och tillbyggnad av ett bostadshus.

Inom ett schakt norr om byggnaden påträffades lämningar av en boplatsfrån övergången mellan äldre och yngre järnålder. Lämningarna bestod av stolphål, härdar en kokgrop ochn ett antal ne…