You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Lövstaholm, Gamla Uppsala, 2003

Lövstaholm FU, närmare upplysningar saknas

Sommaren och hösten 2003 utfördes arkeologiska för- och slutundersökningar längs med det område som senare skulle innefatta en ny vattenledning mellan Storvad, Gamla Uppsala och Gränby, Uppsala stad. Vid förundersökningen konstaterades fornlämningar främst inom fyra områden. En av dessa begränsades till de sista 200 m av en första delsträcka mellan Storv…