You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Gränby, Uppsala, 2003

Gränby VA, igenläggning av schakt norr om cykelvägen,i bakgrunden Gretas impediment, foto från sydöst

Sommaren och hösten 2003 utfördes arkeologiska för- och slutundersökningar längs med det område som senare skulle innefatta en ny vattenledning mellan Storvad, Gamla Uppsala och Gränby, Uppsala stad. Vid förundersökningen konstaterades fornlämningar främst inom fyra områden. En av dessa begränsad…