You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Hämringe, Gamla Uppsala socken, Uppland 2002

Igenläggning av schakt, möjligen nr 10, foto från sydväst

Med anledning av planerad etablering av projektkontor och anläggning av skyddsvall vid Hämringe, Gamla Uppsala socken, genomförde Upplandsmuseet i oktober 2002 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen utfördes genom att sökschakt drogs med hjälp av grävmaskin, varvid 58 anläggningar påträffades. Dessutom kunde vad som troligen var…