You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk utredning, Buddbo, Ärentuna socken, Uppland 2003

Yta i vägkorridoren mot öster

Med anledning av byggnation av en eventuell ersättningsväg invid nya E4, genomförde Upplandsmuseet i oktober 2003 en arkeologisk utredning. Utredningen utfördes genom att sökschakt drogs med grävmaskin samt att ett antal provgropar grävdes för hand och sållades. Schakten upptogs framför allt omkring större block var förekomst av gravar kunde misstänkas. En grav av "K…