You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk utredning, Stavby socken, Uppland 2010

Lokal 4 Skeberga och Jönninge, kulturlager i schaktet, foto från söder

Upplandsmuseet gjorde under september-oktober 2010 en särskild utredning, steg 1 och 2 för väg 288, sträckan Hov-Alunda. Utredningen gjordes inför ombyggnad av vägen i form av breddning av den befintliga sträckningen. Därtill kom några anslutningsvägar och gång- och cykelväg på delar av sträckningen.

Vägsträckningen berör sko…