You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, kvarteret Cedern, Öregrund 2007

Schaktning för grundläggning av timmerlada, foto från öst

Vid schaktningsövervakning i samband med grundläggning för två byggnader inom kvarteret Cedern i Öregrund januari 2007, framkom ett ca 0,2 m tjockt myllalager som överlagrade omrörda fyllnadsmassor. Dessa som inte hade spår av konstruktioner har troligen tillkommit efter rivning av äldre intilliggande byggnader, tidigast under 1700-tal.