You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, Bryggholmen, Vallby socken, Uppland 2009

Sträcka B, A59 nedgrävning i plan, foto från norr

Våren 2009 genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning i samband med VA-ledningsdragningar inom glasbrukslämningarna RAÄ 162:1 på Bryggholmens gård i Vallby socken och Enköpings kommun. I september samma år gjordes en kopletterande schaktningsövervakning i samband med att ledningar skulle dras in i två byggnader i anslutning till fornlämn…