You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, Bryggholmen, Vallby socken, Uppland 2009

Sträcka C, A90 nedgrävning, foto från väst

Våren 2009 genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning i samband med VA-ledningsdragningar inom glasbrukslämningarna RAÄ 162:1 på Bryggholmens gård i Vallby socken och Enköpings kommun. I september samma år gjordes en kopletterande schaktningsövervakning i samband med att ledningar skulle dras in i två byggnader i anslutning till fornlämningsområd…