You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk undersökning, Gamla Uppsala, Uppland 2003

Arkeolog städar container

Under sommaren år 2003 utförde Upplandsmuseet en arkeologisk undersökning i delar av ett förhistoriskt boplatsområde beläget inom de historiska ägorna för Bredåkers och Gamla Uppsalas byar. Undersökningen föranleddes av en ny dragning av väg E4 förbi Uppsala.
Boplatsområdet delades upp i 7 undersökningsytor där merparten av de arkeologiska objekten har visat sig ingå i k…