You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk undersökning, Gamla Uppsala, Uppland 2003

Delområde 28CD: grävenhet 46496.2740, foto från norr

Under sommaren år 2003 utförde Upplandsmuseet en arkeologisk undersökning i delar av ett förhistoriskt boplatsområde beläget inom de historiska ägorna för Bredåkers och Gamla Uppsalas byar. Undersökningen föranleddes av en ny dragning av väg E4 förbi Uppsala.
Boplatsområdet delades upp i 7 undersökningsytor där merparten av de arkeologiska obj…