You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk undersökning, Danmarksby, Danmarks socken, Uppland 2000

Raä 153, stolphålet A 547 med förkolnad stolpe

Hösten 2000 utförde Upplandsmuseet en arkeologisk undersökning av två fornlämningar, Raä 153 och 161, vid Danmarks by med anledning av ny E4 väg förbi Uppsala.

Vid Raä 153 påträffades lämningar av sex hela hus av olika storlek och konstruktion som daterats till yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Troligen har husen tillhört minst två bebyg…