You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk schaktningsövervakning, kvarteret Snickaren, Enköping

Detaljfoto, sektion 2, foto från sydväst

Inga spår av den bebyggelse som påträffades vid 2004 års grävning kunde observeras vid schaktningsövervakningen 2005. Därmot påträffades flera lager liknande de som undersöktes 2004, bland annat ett bark- och flislager som överlagrat delar av huskonstruktioner (A 3753), samt det utfyllnadslager (A 7277) som påträffades i botten vid denna undersökning. Det …