You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Berget, Gamla Uppsala 2003

Undersökningsområdet, nordöstra delen, schakt 66 i förgrunden, foto från sydväst

Upplandsmuseet genomförde under september och oktober 2003 en förundersökning på fastigheten Gamla Uppsala 21:52 Berget i Gamla Uppsala. Inom det vidsträckta undersökningsområdet påträffades omfattande lämningar av en förhistorisk boplats i området norr och nordost om gården Berget. Lämningarna finns på hagmark i n…