You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Berget, Gamla Uppsala 2003

Undersökningsområdet, nordvästra delen, foto från sydväst

Upplandsmuseet genomförde under september och oktober 2003 en förundersökning på fastigheten Gamla Uppsala 21:52 Berget i Gamla Uppsala. Inom det vidsträckta undersökningsområdet påträffades omfattande lämningar av en förhistorisk boplats i området norr och nordost om gården Berget. Lämningarna finns på hagmark i norr och i åkermark i nor…