You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Gåvsta, Rasbo socken, Uppland 2005

Härden A207 över nedgrävningen A175 efter snittning

Upplandsmuseet genomförde år 2005 en arkeologisk förundersökning av Raä 47 i Gåvsta inför en tillbyggnad av förskolan. Vid undersökningen framkom tre anläggningar, vilka alla undersöktes. Anläggningarna speglar enkla boplatsgöromål som förvaring, eldning i härdar och deponering av avfall.