You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Gåvsta, Rasbo socken, Uppland 2005

Anläggningsgruppen A175 nedgrävning, A207 härd och A190 nedgrävning i plan

Upplandsmuseet genomförde år 2005 en arkeologisk förundersökning av Raä 47 i Gåvsta inför en tillbyggnad av förskolan. Vid undersökningen framkom tre anläggningar, vilka alla undersöktes. Anläggningarna speglar enkla boplatsgöromål som förvaring, eldning i härdar och deponering av avfall.