You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, kvarteret Örtedalen, Uppsala 2003

Schakt 2 (bildens mitt) och schakt 1 (till höger), foto från väst

I början av september 2003 genomfördes en arkeologisk förundersökning i kvarteret Örtedalen, Dragarbrunn 4:5, i Uppsala. Anledningen till detta var att Uppsalahem AB planerar att uppföra bostadshus på platsen.

Flera arkeologiska undersökningar har gjorts i tomtens närhet. Dessa har visat att området, som enligt de historiska karto…