You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk undersökning, Stenhagen, Uppsala 2002

Spår av hägnad 1, foto från väst

Under hösten 2002 utförde Upplandsmuseet en arkeologisk slutundersökning av RAÄ 110 vid Stenhagen i Läby socken, Uppland, med anledning av Uppsala kommuns planer på att anlägga en lokalgata och en bollplan. Arbetet skulle komma att beröra RAÄ 110, som undersöktes för att därefter kunna tas bort. En yta om 3040 m2 banades av i omgångar. Hela ytan kom aldrig att var…