You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Kvarnbolund, Läby socken, Uppland 2005

Undersökningsområdet, sydöstra delen, skärvstenshög på impediment i västra kanten, foto från söder

Den arkeologiska avdelningen vid Upplandsmuseet genomförde under perioden 5 - 7 oktober år 2005 en arkeologisk förundersökning i Kvarnbolund i Berthåga, Uppsala kommun. De fåtaliga boplatsanläggningarna som påträffades i åkermarken, Raä 118, hade på ett tillfredsställande sätt givit erforderlig info…