Undersökningsyta, Östra Tibble, Björklinge socken, Uppland 2005

Foto från sydväst, undersökningsområdets västra del

Med anledning av planerad bostadsbyggnation förundersöktes under hösten 2005 fornlämning nr 318 i Tibble, Björklinge socken. Här framträdde en mycket omfattande fornlämning med 928 arkeologiska objekt i form av gropsystem, härdar, kolfläckar, kulturlager/kulturlagerrester, kokgropar, mörkfärgningar, nedgrävningar, rännor, stensamlingar, stolphål…