You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Undersökningsyta, Kättsta, Ärentuna socken, Uppland 2003

Foto från sydöst, A 19177, grav, stensättning, översikt, ansamling av större stenar centralt

Under 2002 och 2003 undersökte Upplandsmuseet boplatser, gravar och lämningar från historisk tid vid Kättsta i Ärentuna sn. Sammanlagt grävdes över hundra gravar och ett trettiotal förhistoriska hus. Dessutom påträffades brunnar, härdar, nedgrävningar och kulturlager. Under första året undersöktes främst…