Atriumgården mellan församlingshemmet och kyrkorummet. I bakgrunden ses klockstapeln i rå betong. Eriksbergskyrkan, Eriksberg, Uppsala 2008

Bilden har tagits i samband med kulturhistorisk karakterisering av Eriksbergskyrkan, Uppsala janauri 2008.

Eriksbergskyrkan är belägen i stadsdelen Eriksberg någon kilometer väster om stadskärnan. Stadsdelen expanderade kraftigt på 1950-60-talet, då den tidigare egnahemsbebyggelsen och lamellhusen från 40-talet kompletterades med en ny storskalig bebyggelse. För markbehandlingen runt kyrkan svara…