Undersökningsyta kvarteret Snickaren, Centrum, Enköping 2004

Hägnad hus E

Hösten 2004 gjordes en arkeologisk undersökning i kv Snickaren i Enköping. Undersökningen har visat på bebyggelseaktiviteter i området från slutet av 1500-talet till 1900-tal. Både lämningar av den oreglerade och reglerade stadens bebyggelse hittades. Resultatet från undersökningen har givit en unik bild av Enköpingsbornas vardagsliv och bostadsmiljö under 1600-1700-tal.