Undersökningsyta, arkeologisk undersökning i kvarteret Örtedalen, Uppsala 1999

Foto från nordväst, A 4971, träkonstruktion eller trälåda, sydöstra plankväggen

I samband med 1999 års utgrävningar i kvarteret Örtedalen, Uppsala undersöktes förutom ett avsnitt av vägen mot Gamla Uppsala också delar av två tomter med bebyggelse senast från 1300-talet och framåt. Det undersökta området mätte omkring 160 m² och kulturlagrens sammanlagda tjocklek var mellan 0,6 och 0,8 m. Tomtgrän…